Eiendomsutvikling

Les mer

Hvordan vi samarbeider?

Vi samarbeider med grunneiere på flere måter:

• Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske.

• Utviklingsavtaler hvor grunneier tar del i verdiskapningen gjennom en omregulering. Kostnads- og risikofritt for selger.

• Som eiendomsutvikler vi er opptatt av å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme de ønsker og behov en grunneier har.

• Avtale om justeringer eller mindre endringer i vedtatte reguleringsplaner.

• Kjøp av tomteområder.

Hvorfor samarbeide med oss?

  • Attraktiv økonomisk mulighet for grunneiere hvor eiendom med lav alternativ verdi foredles gjennom utvikling og omregulering til salgbart formål
  • Vi har nettverk mot aktuelle investorer og brukere av tomter for ulike formål
  • Du som grunneier tar del i verdiskapningen, men slipper arbeid og finansiell risiko
  • Du som grunneier kan delta som medeier i prosjektet.
  • Alt det formelle gjøres i samarbeid med advokat eller megler
  • Alle kostnader blir dekker for deg i forbindelse med samarbeid
  • Ingen eiendom overskjøtes før avtalt oppgjør finner sted
  • Prisen fastsettes ved inngåelse av avtalen
  • Frigjort kapital kan brukes til å utvikle andre områder hos grunneier

Hvordan vi utvikler?

Eiendomsutvikling og konseptutvikling

I utviklingsfasen av et prosjekt er det svært viktig for oss å skape de beste løsningene for grunneier, omgivelser,
boligkjøpere. Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger en tomt gir, og vurderer derfor alltid flere alternative løsninger
på våre prosjekter. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere samarbeidspartnere denne fasen.

Vi jobber med forskjellige arkitekterselskaper for å finne den beste løsningen når vi jobber med eiendomsutvikling.

Hvem er vi?

Vi er eiendomsutvikler med 10 års erfaring innen bransjen, vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske. Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme de ønsker og behov en grunneier har. Vi møter mange eiere av tomter, de ikke selv har muligheten til å utvikle på grunn av travle dager og er alt for mye opptatt av sitt eget karriere. Skal du vurdere å snakke med oss så vil vi gjerne møte deg. Vi tilbyr rene kontantkjøp, men også muligheten til å være med på verdiskapningen som skjer når tomten reguleres.